Rapportomslag Upptäck och åtgärda otrygghet

Upptäck och åtgärda otrygghet

Om trygghetsvandringar
En kortversion av Brå:s Idéskrift 16 - Trygghetsvandringar.
Trygghetsvandringar är en strukturerad metod som involverar människor i lokalsamhället för att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms som osäkra.

Mänskliga möten ger trygghet

Grundtanken är att de som bor och verkar i lokalsamhället har störst kunskap om sin miljö, och att denna kunskap är viktig att ta tillvara. Trygghetsskapande, brottsförebyggande och tillgänglighet är betydelsefulla perspektiv att bära med sig i arbetet. Vid en vandring uppstår också möten mellan människor vilket i sig är trygghetsskapande.

Detta är en kortversion av Idéskrift 16 - Trygghetsvandringar.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 2009

Publikationsnummer: ISBN 978-91-86027-40-7
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-357

Kundkorg

Summa: