Rapportomslag Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

Utökad användning av elektronisk fotboja inom kriminalvården

Delrapport 2
Brå:s andra delrapport som utvärderar Kriminalvårdens försöksverksamhet med alternativa övervakningsformer.
Elektronisk övervakning har fått en allt större betydelse på den kriminalpolitiska arenan i många länder. I Sverige har intensivövervakning med elektronisk kontroll visat sig vara ett bärkraftigt alternativ till fängelse utan att ha fängelsestraffets negativa konsekvenser.

Fokus på de intagnas upplevelser

En försöksverksamhet trädde i kraft den 1 april 2005 och Brå har fått i uppdrag av regeringen att utvärdera den. En viktig del av i uppdraget är att beskriva hur brottsoffer ser på reformen. Detta är den andra delrapporten av tre och uppdraget kommer att slutredovisas den 1 augusti 2007.

I den första delrapporten beskrevs de nya målgrupperna och bakgrunden hos dem som påbörjade verkställighet med IÖV och IÖV-utsluss i dessa grupper. I den här delrapporten beskrivs hur klienterna genomfört verkställigheten samt hur verkställigheten upplevts av klienter och brottsoffer.

Rapporten vänder sig i första hand till regering, riksdag, kriminalvården och Brottsoffermyndigheten.

Fakta om publikationen

Författare: Stina Holmberg, Inka Wennerberg
Publikationsår: 2007

Rapport: 2007:1
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-253

Kundkorg

Summa: