Rapportomslag Ett steg på väg mot frihet

Ett steg på väg mot frihet

En beskrivning av intagnas sociala situation efter intensivövervakning med elektronisk kontroll
Brå:s andra delrapport och utvärdering om kriminalvårdens försöksverksamhet med fotboja.
För att förhindra att dömda personer återfaller i brott, är det viktigt att kriminalvården förbereder de intagna för frigivningen. Regeringen inledde därför den 1 oktober 2001 en treårig försöksverksamhet.

Delrapport nr 2

Inom ramen för försöksverksamheten ska långtidsdömda kunna avtjäna den sista delen av strafftiden i bostaden under intensivövervakning med elektronisk kontroll. Detta kallas i dagligt tal IÖV-utsluss eller fotboja.

Brå har fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Kriminalvårdsstyrelsen utvärdera försöksverksamheten. Denna rapport är den andra i en serie på tre. Den första överlämnades till regeringen den 1 april 2003.

Rapporten vänder sig till regering och riksdag samt till företrädare för rättsväsendet och olika myndigheter som socialtjänst och arbetsförmedling.

Fakta om publikationen

Författare: Eva Olkiewicz
Publikationsår: 2004

Publikationsnummer: ISBN 91-38-32073-8
URN:NBN: urn:nbn:se:bra-149

Kundkorg

Summa: