Svensk polis i förändring

En granskning av närpolisreformen
En granskning av närpolisreformen.
Under 1990-talet har polisen i Sverige genomgått flera större förändringar. En viktig förändring är genomförandet av närpolisreformen. Reformen innebär bland annat att polisen i stället för att i huvudsak bedriva reaktiv och händelsestyrd utryckningsverksamhet ska arbeta med att förebygga brott. Målsättningen med närpolisreformen är därför att polisens organisation och verksamhet bör vara lokalt anpassad.

Fakta om publikationen

Publikationsår: 1999

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-18

Kundkorg

Summa: