Tillsatta anställningar

  • Utredare


    2017-06-26
    Brå har beslutat att visstidsanställa en utredare från och med den 16 augusti 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2017.
  • Kvalificerad handläggare


    2017-06-15
    Brå har beslutat att provanställa en kvalificerad handläggare från och med den 7 september 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 6 mars 2018.