Hitta rätt myndighet

Det är svårt att hitta rätt bland rättsväsendets myndigheter. Här har vi listat ämnen och länkar till din hjälp.
Hitta rätt myndighet
Ämne Myndighet
   
Alkohol och droger
Utandningsprov för alkohol, drogtester - utförandet Polisen
Narkotikaanalys  Rättsmedicinalverket
   
Anhållan
Vem har rätt att anhålla? Åklagarmyndigheten
Vem beslutar om häktning? Åklagarmyndigheten
   
Beslag  
Vem har rätt att beslagta vid misstanke om brott?      Polisen
Vad händer när åklagaren hävt beslaget? Polisen
   
Brottsofferfonden
Vem kan söka projektpengar från Brottsofferfonden? Brottsoffermyndigheten
   
Brottsutredning
Vem beslutar om att lägga ner en förundersökning? Åklagarmyndigheten
När leder en åklagare förundersökningen? Åklagarmyndigheten
Varför väcks inte åtal om brott har begåtts? Åklagarmyndigheten
   
Domar och lagar
Rättsinformation Lagrummet
Lagar Riksdagen
Hur man överklagar en dom Sveriges Domstolar
Hur får man tag i en domsakt på en dömd person? På respektive tingsrätt (Sveriges Domstolar)
   
Ekonomisk brottslighet
Exempel på ekonomisk brottslighet Ekobrottsmyndigheten
Vem svarar på frågor om penningtvätt? Polisen
Vem utreder mutor och korruptionsbrott? Riksenheten mot korruption inom Åklagarmyndigheten
   
Försvunna personer  
Hur många personer anmäls försvunna i Sverige Polisen
   
Häkte  
Att vara häktad Kriminalvården
   
Internationellt  
Europeisk brottsstatistik European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics
Hur driver man ett mål till Europadomstolen? Sveriges Domstolar
   
Rättegång  
Hur går en rättegång till? Sveriges Domstolar
Hur går en brottsmålsförhandling till vid en tingsrätt? Sveriges Domstolar
Offentlig försvarare  Åklagarmyndigheten
Offentlig målsägandebiträde Åklagarmyndigheten
Vilken domstol tillhör du? Sveriges Domstolar
Vittna i rättegång Åklagarmyndigheten
Stöd inför rättegång för brottsoffer Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för brottsoffer  Brottsoffermyndigheten
Stöd inför rättegång för åtalad Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för vittne Sveriges Domstolar
Stöd inför rättegång för vittne Brottsoffermyndigheten
Rådgivning inför rättegång Sveriges Domstolar
   
Skadestånd och ersättning  
Hur och varför betalar man skadestånd? Sveriges Domstolar
Hur får man ut sitt skadestånd?  Brottsoffermyndigheten
Vem har rätt till brottskadeersättning?  Brottsoffermyndigheten
Hur ansöker man om brottsskadeersättning? Brottsoffermyndigheten
   
Statistik  
Hur många brott anmäls? Brottsförebyggande rådet
   
Straff och böter  
Vilka straff som finns och vad de innebär (villkorlig dom, skyddstillsyn, fängelse) Kriminalvården
Fängelse Kriminalvården
Rättspsykiatrisk vård Socialstyrelsen
Ungdomar (under 18 år) Statens institutionsstyrelse
Frågor om straff och böter Polisen
Strafföreläggande Åklagarmyndigheten
Åtalsunderlåtelse Åklagarmyndigheten
Fotboja  Kriminalvården
Hur betalar man sina böter? Sveriges domstolar
Rättpsykiatrisk undersökning Rättsmedicinalverket
Hur länge finns ett brott i belastningsregistret? Polisen
   
Trafikbrott  
Indraget körkort Transportstyrelsen
   
Utsatt för brott  
Från anmälan till rättegång Brottsoffermyndigheten
Stöd för brottsoffer/vittne Brottsoffermyndigheten
Vem kan få målsägandebiträde? Sveriges domstolar
Vem kan få målsägandebiträde? Åklagarmyndigheten
Säskilda företrädare för barn Sveriges domstolar
Särskilda företrädare för barn Åklagarmyndigheten
Skadestånd och brottsskadeersättning Brottsoffermyndigheten
Vem kan få rättshjälp?  Sveriges domstolar
   
Åklagare  
Vad arbetar åklagaren med? Åklagarmyndigheten
   
Åtal/stämning  
Vem fattar beslut om åtal? Åklagarmyndigheten