31 maj

Kriminalvårdsstatistik 2016

Slutlig statistik för kriminalvården 2016 finns tillgänglig från kl. 9.30 den 31 maj.