Narkotikalagföringarna fördubblade på tio år

2010-10-29
Under 00-talet mer än fördubblades antalet lagföringsbeslut för narkotikabrott.
Under 00-talet mer än fördubblades antalet lagföringsbeslut för narkotikabrott. Storstadslänen fortsätter att dominera, men narkotikalagföringarna ökar över hela landet. Det visar Narkotikastatistiken 2009 som Brå publicerar i dag för första gången sedan 2006.
Under 2009 fattades drygt 28 200 lagföringsbeslut avseende narkotikabrott. År 2000 var antalet 13 200, vilket betyder att lagföringsbesluten ökat med 110 procent under de senaste tio åren. Ringa narkotikabrott är den vanligaste brottskategorin. De utgjorde drygt 75 procent av narkotikalagföringarna 2009, jämfört med 82 procent år 2000.

Narkotikastatistiken speglar rättsväsendets förmåga att upptäcka, anmäla och lagföra brott. Lagföringsstatistiken visar inte hur stor den faktiska narkotikabrottsligheten är, eller hur många som använder narkotika. Lagföringsbeslut innebär fällande dom i tingsrätt, alternativt strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse.

— Att narkotikalagföringarna ökar är framför allt ett tecken på att polisens insatser ökat. Det syns bland annat på att de i dag lägger fler resurstimmar på narkotikabrottslighet och skickar fler blod- och urinprover på analys, säger Charlotta Lindström, statistiker på Brå.

Cannabis och amfetamin dominerar


De vanligast förekommande preparaten i statistiken är fortfarande cannabis och amfetamin, vilka utgjorde 41 respektive 27 procent av samtliga preparat som förekom i narkotikalagföringarna 2009. Den största förändringen jämfört med år 2000 är att antalet lagföringar avseende heroin har minskat, samtidigt som gruppen "övriga opiater" har ökat, där bland andra Buprenorfin (Subutex) och Tramadol ingår. Ecstasy (MDEA/MDA) har nått den lägsta nivån på tio år, med 190 lagföringar 2009.

Lagföringarna ökar över landet


I relation till folkmängd har samtliga län sett en ökning i antal lagföringar sedan år 2000, förutom Kalmar län som haft en liten minskning. Störst ökning står Norrbottens län för där antalet lagföringar per 100 000 invånare nära femdubblats sedan år 2000. Skåne län har flest antal lagföringar i förhållande till folkmängden.

De tre storstadslänen fortsätter att vara överrepresenterade i narkotikastatistiken. Västra Götalands län stod för 77 procent av alla lagföringar avseende GHB, Stockholms län stod för 50 procent av alla lagföringar avseende kokain och Skåne län stod för 50 procent av alla lagföringar avseende heroin samt för 43 procent av alla lagföringar avseende khat.

— Vi kan se att några droger förekommer oftare i vissa delar av landet. GHB är till exempel koncentrerat till Västra Götalands län, säger Charlotta Lindström.

Ytterligare information


Charlotta Lindström 08-401 87 66, statistiker på Brå