Prisbelönte polisforskaren: Fokusera på platser, inte kriminella

2010-06-14
Polisen kan effektivisera det brottsförebyggande arbetet genom att fokusera sina insatser till väldefinierade, brottsintensiva platser.
Polisen kan effektivisera det brottsförebyggande arbetet genom att fokusera sina insatser till väldefinierade, brottsintensiva platser, menar David Weisburd i sin forskning som på tisdag ger honom världens kanske främsta kriminologipris, the Stockholm Prize in Criminology. I dag publicerar Brå hans rapport Platsens betydelse för polisarbete.
Professor David Weisburd

Professor David Weisburd

— Nyckeln till att förebygga brott ligger i att mer än i dag fokusera på platser där brotten begås, säger professor David Weisburd, verksam vid Hebrew University i Israel och George Mason University i USA.

Praktisk polisforskning


David Weisburd tilldelas the Stockholm Prize in Criminology för att hans forskning förändrat synen på det praktiska polisarbetet. Han menar att när polisen koncentrerar sig på så kallade hotspots kan de uträtta betydligt mer än i dag, men till samma kostnad. Weisburds forskning visar att polisingripanden som riktas mot mycket små, avgränsade platser kan minska brottslighet och ordningsstörningar. Med hotspots avses en specifik byggnad, korsning eller gatuadress, inte bostadsområden eller ens kvarter.

Weisburd menar också att forskning om brottsförebyggande arbete traditionellt sett fokuserat på gärningspersonerna, och att även polisen först och främst är inriktad på människor.

— Polisen kan minska brottsligheten genom att fokusera mer på plats än individ, säger David Weisburd.

En annan viktig slutsats i Weisburds forskning är att detta inte, som ofta antas, leder till att brottligheten flyttar till andra platser, utan att den tvärtom minskar i närområdet. Eftersom brottsligheten är starkt knuten till platsen ger brottsförebyggande arbete god effekt på dessa platser.

En miljon kronor i prispengar


Justitieminister Beatrice Ask delar ut the Stockholm Prize in Criminology på en miljon kronor vid en middag i Stockholms stadshus tisdag kväll den 15 juni. Samma dag klockan 13.30—14.30 håller Weisburd sin prisvinnarföreläsning på the Stockholm Criminology Symposium, som hålls på Norra Latin den 14—16 juni.

Mer information om David Weisburd finns på www.criminologyprize.com

Ytterligare information


Jennie Zetterström, pressekreterare Brå, 08-401 87 36