Minskat svartarbete i byggbranschen

2014-04-24

I byggbranschen är det vanligt med underleverantörer i flera led. Detta medför ibland att ansvarsfördelningen blir otydlig vilket i sin tur ökar risken för svartarbete och bristande kvalitet. Finansdepartementet har nu utrett hur ett kontrollsystem inom skatteförfarandet kan vara utformat för byggbranschen.

Helena Rönnblom, utredare på Brå. Foto: Brå

Foto: Brå

I sitt remissvar till promemorian Minskat svartarbete i byggbranschen ställer sig Brå positivt till det alternativa förslaget med oannonserade kontrollbesök och personalliggare inom byggbranschen.

– Personalliggare är ett beprövat och lämpligt verktyg för att stärka fältkontrollen mot svartarbete i andra utsatta branscher såsom restauranger och frisörer. Brå är därför positiv till att personalliggare införs även i byggbranschen, säger utredaren Helena Rönnblom på Brå.

Däremot anser Brå att utredningens huvudförslag, som närmast liknar månadsuppgifter¹, inte bör införas för enbart en bransch eftersom ett generellt förslag för detta tagits fram (SOU 2011:40). Månadsuppgifter är en viktig bricka i kontrollen, men bör inte enbart gälla en bransch. Det är också viktigt att kombinera olika typer av kontroller för att öka upptäcktsrisken, exempelvis genom att myndigheterna förbättrar sin registeranvändning.

Johanna Skinnari, utredare på Brå. Foto: Liselotte van der Meijs

Foto: Liselotte van der Meijs

Otydligt ansvar utgör risk

En särskild riskfaktor för svartarbete och bristande kvalitet inom byggbranschen är det ofta förekommande systemet med flera underentreprenörer. Då gäller det att plastchefer och annan personal har mandat att rapportera om oegentligheter.

– Att det är byggbranschen själva som efterfrågar utvecklade kontrollsystem är ett tecken på att man vill ta ansvar. Men det gäller att engagemanget även leder till praktiska åtgärder på arbetsplatserna, säger Johanna Skinnari, utredare på Brå.Läs hela remissvaret härPDF


¹). Månadsuppgift: att arbetsgivare med flera ska lämna uppgift om lön och skatteavdrag på arbetstagarnivå varje månad.