Tävling för kommunerna om samverkan mellan grannar

2011-03-14
Organisationen Samverkan mot brott bjuder in till tävling om vilken kommun som är "Årets Grannsamverkankommun 2011".
Organisationen Samverkan mot brott bjuder in till tävling om vilken kommun som är "Årets Grannsamverkankommun 2011". Den kommun som vinner får 25 000 kronor att använda till brottsförebyggande aktiviteter.
Flerfamiljshus i solsken
Samverkan mot brott består bland annat av Rikspolisstyrelsen, Brottsförebyggande rådet, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska stöldskyddsföreningen, försäkringsbolag och andra organisationer. En av dess uppgifter är att sprida grannsamverkan i Sverige. Hittills har grannsamverkan främst förekommit i villaområden, men metoden har utvecklats och används nu även i flerbostadshus. Brottsförebyggande rådet ger under våren ut en guide om hur man kan arbeta med grannsamverkan i flerbostadshus.

Tävlingen Årets Grannsamverkankommun 2011 genomförs på följande sätt:

  • Senast den 2 maj 2011 ska kommunen ha sänt in ett ifyllt anmälningsformulär.
  • Samtidigt (om det är möjligt, annars vid ett senare tillfälle) skickar kommunen in information om hur många aktiva grannsamverkansområden och antal anslutna hushåll som fanns i kommunen den 31 mars 2011.
  • Den 13 januari 2012 skickar kommunen in en lista över hur många aktiva grannsamverkansområden och antal anslutna hushåll som fanns i kommunen den 31 december 2011. Vid detta tillfälle ska också kommunen lämna en kort redogörelse för hur man har arbetat med att stödja grannsamverkan.

Bidragen kommer att bedömas av en jury som består av representanter från flera av de organisationer som ingår i Samverkan mot brott. Juryn bedömer bland annat omfattningen och förändringen av antal hushåll som är anslutna till grannsamverkan och hur kommunen och polisen har arbetat och samverkat för att stödja denna verksamhet. I bedömningen vägs också brottsutvecklingen i kommunen in.