Nya skrifter om trygghetsvandringar

2010-10-06
Boverket har tillsammans med Tryggare Mänskligare Göteborg och Brå tagit fram två skrifter om trygghetsvandringar.
Boverket har tillsammans med Tryggare Mänskligare Göteborg och Brå tagit fram två skrifter om trygghetsvandringar. Den ena är en vägledning som riktar sig till den person som arrangerar trygghetsvandringen. Den andra är en behändig liten skrift som fungerar som stöd för de som går med på trygghetsvandringen.
Att gå på trygghetsvandring är en förebyggande metod som utvecklades av det brottsförebyggande rådet i Göteborg, Tryggare Mänskligare Göteborg. Metoden har fått stor spridning i landet och under åren har nya erfarenheter dragits. Nu är många av dessa bearbetade och samlade i två nya skrifter som ges ut av Boverket, Tryggare Mänskligare Göteborg och Brå.

Allas rätt till det offentliga rummet


— De här skrifterna ger goda förutsättningar för att man ska kunna genomföra riktigt bra trygghetsvandringar där olika gruppers erfarenheter tas tillvara. Om man följer texterna så minskar risken att till exempel en liten grupp får representera alla som bor och verkar i området. Skrifterna lyfter också fram vikten av återkoppling till de som har trygghetsvandrat, säger Mia Andersson Ek som har författat texterna på uppdrag av de tre myndigheterna.

Trygghetsvandring - en vägledning vänder sig till den person som arrangerar trygghetsvandringen. Vägledningen innehåller konkreta råd om hur man går tillväga för att planera och genomföra en vandring, vad man bör tänka på och vad man helst inte ska glömma. Skriften innehåller också en fördjupningsdel där begreppet trygghet diskuteras ur bland annat ett jämställdhetsperspektiv.

Trygghetsvandring - tankar på vägen är riktad direkt till de som deltar i en trygghetsvandring. Det är en kortfattad och lättillgänglig skrift som bland annat innehåller ett stort antal frågor som är bra att utgå ifrån när man vandrar.