Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Klassificering av brott

Anvisningar och regler

I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger
på.

Går ej att beställa

Nytt i version 5.0


Vid uppdateringen i december 2016 från version 4.2 till version 5.0 har följande förändrats:

Brottskoder som införs

 • Fornminnesbrott genom att tillägna sig, förvärva, gömma skada, ändra eller avyttra fornfynd (8050)
 • Fornminnesbrott, övriga brott (8051)
 • Synnerligen grov narkotikasmuggling (4054)
 • Smuggling, olovlig in- och utförsel av alkohol- eller tobaksvaror (4055)
 • Smuggling, olovlig in- eller utförsel av vapen eller brandfarliga och explosiva varor (4056)
 • Smuggling, olovlig in- och utförsel av övriga varor, ej alkohol, tobak, vapen, brandfarliga och explosiva varor eller narkotika (4057)
 • Grov smuggling, alkohol eller tobaksvaror (4058)
 • Grov smuggling, vapen och brandfarliga och explosiva varor (4059)
 • Grov smuggling, övriga varor, ej alkohol, tobak eller narkotika, vapen och brandfarliga och explosiva varor (4060)
 • Tullbrott, vårdslös tullredovisning, alkohol- eller tobaksvaror (4061)
 • Tullbrott, vårdslös tullredovisning, övriga varor, ej alkohol eller tobak (4062)
 • Olovlig befattning med smuggelgods, alkohol- eller tobaksvaror (4063)
 • Olovlig befattning med smuggelgods vapen eller brandfarliga och explosiva varor (4064)
 • Olovlig befattning med smuggelgods övriga varor, ej alkohol, tobaksvaror, narkotika, vapen eller brandfarliga och explosiva varor (4065)
 • Olovlig befattning med smuggelgods, narkotika (4066)
 • Olovlig befattning med punktskattepliktiga varor (4067)
 • Olovlig förflyttning av punktskattepliktiga varor (4068)


Brottskoder som utgår

 • Smuggling, ej grov, olovlig införsel, ej narkotika, olovlig utförsel, ej narkotika (4044)
 • Smuggling, grov, ej narkotika (4045)
 • Tullbrott, ej grovt, vårdslös tullredovisning (4048)
 • Tullbrott, grovt (4049)
 • Olovlig befattning med smuggelgods, ej grov (4050)
 • Olovlig befattning med smuggelgods, grov (4051)
 • Olovlig förflyttning och befattning med punktskattepliktiga varor (4053)


Se även Riktlinjer för antalsräkning av brottPDF


Fakta om publikationen

Publikationsår: 2016
Version 5.0

URN:NBN: urn:nbn:se:bra-689

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Kundkorg

Summa: