Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

ECPA – den brottsförebyggande tävlingen

De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör.

De svenska vinnarna av ECPA 2016 tar emot priset från Brås generaldirektör Erik Wennerström. Fr.v. Mattias Falkbåge, Erik Wennsterström, Anna-Lena Tapper, Anders Olofsson.

Varje år anordnas en tävling om det bästa lokala brottsförebyggande projektet i EU – European Crime Prevention Award (ECPA) – av EU:s brottförebyggande nätverk (EUCPN). Syftet med tävlingen är att belöna de bästa europeiska brottsförebyggande projekten.

Vinnare av den svenska deltävlingen i ECPA 2016 är projektet Försök inte lura mig som syftar till att förebygga bedrägeribrott mot äldre. Projektet är ett samarbete mellan Polismyndigheten, Pensionärernas riksorganisation (PRO), SPF Seniorerna och Brottsofferjouren.

Läs mer om vinnarna

Årets final avgörs i december i Slovakien, som är ordförandeland i EU under hösten 2016. Det vinnande bidraget på EU-nivå belönas med 10 000 euro. Prisutdelningen hålls i samband med konferensen Best Practice Conference (BPC). Konferensen består av föreläsningar och seminarier samt presentation och diskussion av de projekt som nominerats till ECPA-tävlingen. Beslutsfattare, praktiker och forskare från alla EU:s medlemsstater, kandidatländerna och berörda organisationer är vanligtvis närvarande vid konferensen.

Årets tema är organiserad brottslighet

Temat för ECPA 2016 och BPC är "Organiserad brottslighet" med särskild inriktning på organiserad brottslighet mot äldre.

Vill du veta mer om ECPA?

Kontakta Johan Lindblad på Brå: 08-527 58 523, Johan.Lindblad@bra.se

Vem kan tävla i ECPA?

Både myndigheter, företag och andra organisationer som har genomfört brottsförebyggande projekt eller insatser som syftar till att förebygga, försvåra eller minska organiserad brottslighet kan delta. Det kan gälla rättsväsendet, sociala myndigheter, kommuner, privata företag och ideella organisationer med flera. Tävlingsbidragen bör dessutom helst uppfylla dessa kriterier:

  • Verksamheten ska vara utvärderad/uppföljd eller kunna visa på någon typ av resultat
  • Verksamheten ska bygga på samverkan mellan olika aktörer, såvida det är möjligt.
  • Verksamheten ska, så långt det är möjligt, vara innovativ och innehålla nya metoder eller angreppssätt.
  • Verksamheten ska om möjligt gå att upprepa av organisationer i andra medlemsländer.

Kortfakta om European Crime Prevention Award (ECPA)

  • Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna. Nätverket stöds av EU-kommissionen.
  • Tävlingens syfte är att sprida kännedom god brottsförebyggande praktik mellan medlemsländer i Europa.
Dela
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Sidan senast uppdaterad: 2016-10-27

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Mer om priset

Läs mer om tidigare års vinnare av ECPA

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna.

Tävlingen arrangeras på initiativ av det brottsförebyggande nätverket European Crime Prevention Network (EUCPN), som består av representanter för brottsförebyggande organisationer i EU-länderna.