Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Basutbildning i brottsförebyggande arbete

Med start 2017 kommer Brottsförebyggande rådet att genomföra en webbaserad basutbildning i brottsförebyggande arbete.

Utbildningen syftar till att höja kunskapen hos dem som i sina uppdrag på det lokala planet arbetar med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Målet med utbildningen är att stärka deltagarnas förmåga att kunna arbeta kunskapsbaserat i sitt dagliga praktiska arbete.

Basutbildningen riktar sig främst till dig som har begränsade förkunskaper eller är ny i din yrkesroll som brottsförebyggare. Du arbetar exempelvis inom kommunen, stadsdelsförvaltningen, polisen eller annan verksamhet med strategiskt ansvar för lokalt brottsförebyggande arbete. Vår förhoppning är att olika yrkesgrupper deltar vilket brukar skapa ett gott lärande då varierande erfarenheter och perspektiv får utrymme.

Under utbildningen kommer grundläggande begrepp och arbetsmetoder inom kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete tas upp, förklaras och diskuteras. Efter genomförd utbildning förväntas deltagarna ha erhållit ökade kunskaper om hur brottsförebyggande arbete kan utformas, genomföras och följas upp.

Kursmålen innefattar bland annat att deltagarna ska kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom brottsförebyggande arbete
  • definiera och förklara skillnader mellan social och situationell prevention
  • identifiera och exemplifiera olika typer av brottsförebyggande arbete
  • förklara grunderna inom samverkan 

Utbildningen är helt webbaserad, vilket innebär att du studerar på en valfri plats med internetuppkoppling. Bland lärandeaktiviteterna ingår exempelvis egen inläsning, förinspelade föreläsningar samt diskussionsuppgifter under ledning av Brås personal. Utbildningen beräknas pågå i sex veckor med cirka fem timmars studier/vecka och avslutas med en skriftlig inlämningsuppgift.

Utbildningen (inklusive litteratur) är helt kostnadsfri. Intyg om genomförd och godkänd utbildning skickas till deltagaren efter avslutad kurs. Första ordinarie utbildningsomgång är planerad till april-maj 2017.

Vill du veta mer?

För mer information och frågor, vänligen kontakta projektledare Anders Green på anders.green@bra.se eller 08-527 58 404  

Intresseanmälan

Redan nu kan du anmäla ditt intresse till pilotutbildningen via formuläret nedan. Intresset för vårens kurser har varit stort. Samtliga kurser under våren är fullbokade och vi hänvisar dig därför att anmäla ditt intresse till höstens kurser.
OBS! Detta är endast en intresseanmälan. Brå kontaktar dig längre fram med mer information.

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)