Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Hatbrott

Hatbrottsstatistikens resultat redovisas årligen och utgörs främst av polisanmälningar som Brå efter en särskild granskning har bedömt innehålla hatbrott, men även av självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och Politikernas trygghetsundersökning (PTU).

I den årliga hatbrottsstatistiken redovisas inkommen anmälan, handlagda ärenden och personer utsatta för hatbrott (uppgifter från NTU). På grund av att SUB och PTU inte genomförs varje år finns inte uppgifter från dessa undersökningar i varje årsrapport. De senaste resultaten från PTU återfinns i årets rapport, Hatbrott 2015, medan de senaste resultaten från SUB återfinns i Hatbrott 2013, resultaten finns även i rullgardinsmenyn nedan under Utsatthet för hatbrott.

Att tänka på vid läsning av hatbrottsstatistiken

Statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv skiljer sig metod- och redovisningsmässigt från den officiella kriminalstatistiken avseende anmälda och uppklarade brott. Det finns inte någon särskild brottskod för att registrera hatbrott vid en polisanmälan. Metoden för att identifiera hatbrottsanmälningar bygger på sökningar och manuella granskningar av anmälningar avseende särskilt utvalda brottskategorier. I den officiella statistiken redovisas samtliga brott i en anmälan. I hatbrottsstatistiken redovisas endast huvudbrottet (brottet med strängast straffskala) av de brott som bedömts som hatbrott. Statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv är därmed inte jämförbar med den officiella kriminalstatistiken.

Statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv kan ge indikationer på hur hatbrott uppmärksammas i polisanmälningarna och strukturen på de anmälda händelserna. Den säger dock mycket lite om förekomsten av hatbrott i samhället eftersom de flesta brottsliga händelser inte polisanmäls. En bättre bild av utsatthet ges från uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån NTU, SUB och PTU.

Statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv innefattar följande motiv:

 • främlingsfientliga/rasistiska
 • afrofobiska
 • antiromska
 • islamofobiska
 • antisemitiska
 • kristofobiska
 • övriga antireligiösa
 • homofobiska
 • bifobiska
 • heterofobiska
 • transfobiska

Uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott innefattar följande motiv:

 • främlingsfientliga (NTU, SUB, PTU)
 • antireligiösa (NTU, SUB, PTU)
 • homofobiska (NTU)
 • sexuell läggning, oavsett vilken (PTU)
 • transfobiska (PTU)

Statistiken över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv kan ge indikationer på hur hatbrott uppmärksammas i polisanmälningarna och strukturen på de anmälda händelserna. Den säger dock mycket lite om förekomsten av hatbrott i samhället eftersom de flesta brottsliga händelser inte polisanmäls. En bättre bild av utsatthet ges från uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån NTU, SUB och PTU.

Anmälda hatbrott – hatbrottsmotiv

Redovisningen utgår från huvudbrottet i anmälan (brottet med strängast straffskala) som har bedömts vara ett hatbrott av Brå. Fler tabeller och diagram för respektive motiv finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.

Anmälda hatbrott – regional indelning

Redovisningen utgår från huvudbrottet i anmälan (brottet med strängast straffskala) som har bedömts vara ett hatbrott av Brå. Vid årsskiftet 2015 upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Statistiken redovisas därför uppdelat på län till och med 2014 och på polisregion från och med 2015. Fler tabeller och diagram för respektive motiv finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.

Utsatthet för hatbrott

Redovisningen avser uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och Politikernas trygghetsundersökning (PTU). Fler tabeller och figurer finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.

Handlagda hatbrottsärenden

Redovisningen utgår från handläggningsbeslut som fattats avseende huvudbrottet i anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv. Besluten inhämtas drygt ett år efter utgången av det år då anmälan har registrerats.


Övergripande tabeller - Slutlig statistik

pil upp
pil ned
Anmälda hatbrott
Redovisningen utgår från huvudbrottet i anmälan (brottet med strängast straffskala) som har bedömts vara ett hatbrott av Brå. Fler tabeller och diagram för respektive motiv finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.
varningOgiltig kombination. Det kan bero på att du har valt ett län som har upphört, att statistiken för valt år inte finns uppdelad på kön och ungdomar eller att statistik för vald period inte finns tillgänglig.
Anmälda hatbrott regional
Redovisningen utgår från huvudbrottet i anmälan (brottet med strängast straffskala) som har bedömts vara ett hatbrott av Brå. Vid årsskiftet 2015 upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner. Statistiken redovisas därför uppdelat på län till och med 2014 och på polisregion från och med 2015. Fler tabeller och diagram för respektive motiv finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.
varningOgiltig kombination. Det kan bero på att du har valt ett län som har upphört, att statistiken för valt år inte finns uppdelad på kön och ungdomar eller att statistik för vald period inte finns tillgänglig.
Utsatthet för hatbrott
Redovisningen avser uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott (SUB) och Politikernas trygghetsundersökning (PTU). Fler tabeller och figurer finns i årsboken för hatbrottsstatistiken.
varningOgiltig kombination. Det kan bero på att du har valt ett län som har upphört, att statistiken för valt år inte finns uppdelad på kön och ungdomar eller att statistik för vald period inte finns tillgänglig.
Handlagda hatbrott
Från och med i år redovisas handlagda hatbrottsärenden istället för uppklarade hatbrott (mer om detta finns att läsa i tekniska rapporten"). Redovisningen utgår från handläggningsbeslut som fattats avseende huvudbrottet i anmälningar med identifierade hatbrottsmotiv. Besluten inhämtas drygt ett år efter utgången av det år då anmälan har registrerats.
varningOgiltig kombination. Det kan bero på att du har valt ett län som har upphört, att statistiken för valt år inte finns uppdelad på kön och ungdomar eller att statistik för vald period inte finns tillgänglig.

Sidan senast uppdaterad: 2016-12-07

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Publikationer

Hatbrott 2015 Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott (2016:15)
Pris för tryckt rapport 269 kr inkl moms

Publiceringsplan

Det finns inga artiklar