Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Handlagda brott

Revidering av statistiken

Som ett led i att målgruppsanpassa och kvalitetsäkra produkterna i brottsstatistiken publicerar Brå från och med helåret 2014 ny statistik över Handlagda brott. Den nya statistiken är en revidering av statistiken över Uppklarade brott och ersätter därmed denna. Statistikens ändamål är oförändrat och avser liksom tidigare att ge en översiktlig bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott. Det främsta syftet med revideringen har varit att höja statistikens relevans och förbättra tillförlitligheten i statistikens indelningar och mått.  Revideringen innebär att statistiken från och med redovisningsåret 2014 omfattar samtliga anmälda brott där ett beslut har fattats under året, istället för som tidigare ett urval av de beslutade brotten. Med revideringen införs nya, mer relevanta och tillförlitliga, indelningar av de handlagda brotten. Statistiken redovisas i den nya utformningen efter två övergripande indelningar. Dels efter om brotten har utretts eller om de har direktavskrivits, dels efter om det funnits minst en skäligen misstänkt person registrerad för brotten eller ej. I och med revideringen utgår redovisningarna av antalet uppklarade brott respektive tekniskt uppklarade brott. Däremot redovisas antalet personuppklarade brott även i den nya statistiken.

Läs mer i Sammanfattningen av Handlagda brott 2015 - bilagaPDF

                  Sammanfattning handlagda brott första halvåret 2016 -bilagaPDF


Ny polisorganisation

Från och med den 1 januari 2015 upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner:

  • Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län.
  • Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län.
  • Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland.
  • Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. 
  • Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län.
  • Polisregion Syd består av Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län.
  • Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län.

Det innebär att statistiken över handlagda brott från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna.

Handlagda brott

Fr. o. m helåret 2014

I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

I statistiken redovisas de handlagda brotten dels efter om utredning har bedrivits för brottet eller om de har direktavskrivits, dels efter om minst en skäligen misstänkt person har varit registrerad för brottet eller ej, dels efter anmälningsår.

Övergripande tabeller - Preliminär statistik

pil upp
pil ned
Halvårsstatistik över handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller ej och typ av beslut
Tabeller som visar preliminär halvårsstatistik över handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller om brotten har direktavskrivits, typ av beslut (t ex väckt åtal), lagföringsprocent och personuppklaringsprocent, och efter brottstyp. (Fr.o.m. halvåret 2015)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Halvårsstatistik över Handlagda brott efter om en misstänkt person har varit registrerad för brotten eller ej och typ av beslut
Tabeller som visar preliminär halvårsstatistik över handlagda brott efter om en misstänkt person har varit registrerad för brotten eller ej, typ av beslut (t ex väckt åtal), och efter brottstyp. (Fr.o.m. halvåret 2015)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Övergripande tabeller - Slutlig statistik

pil upp
pil ned

Handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller ej och typ av beslut
Tabeller som visar årlig statistik över handlagda brott efter om utredning har bedrivits eller om brotten har direktavskrivits, typ av beslut (t ex väckt åtal), lagföringsprocent och personuppklaringsprocent, och efter brottstyp. (Fr.o.m. helår 2014)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Handlagda brott efter om en misstänkt person har varit registrerad för brotten eller ej och typ av beslut
Tabeller som visar årlig statistik över handlagda brott efter om en misstänkt person har varit registrerad för brotten eller ej, typ av beslut (t ex väckt åtal), och efter brottstyp. (Fr.o.m. helår 2014)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Handlagda brott efter anmälningsår
Tabeller som visar årlig statistik över samtliga handlagda brott, personuppklarade brott samt övriga handlagda brott efter anmälningsår, och efter brottstyp. (Fr.o.m.hel år 2014)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Uppklarade brott

T. o. m. första halvåret 2014

I statistiken över uppklarade brott redovisas de anmälda brott som polisen, tullen och åklagarna klarlagt och åtgärdat under ett kalenderår.

Ett klarläggande behöver dock inte betyda att man har bundit en gärningsperson till brottet utan anger endast att ett brott har fått ett "polisiärt klarläggande". I statistiken redovisas de uppklarade brotten efter uppklaringsgrund och brottstyp.

Övergripande tabeller - Preliminär statistik

pil upp
pil ned
Halvårsstatistik över uppklarade brott efter brottstyp och typ av beslut
Tabeller som visar preliminär halvårsstatistik över uppklarade brott efter brottstyp, typ av beslut (t ex beslut om att väcka åtal), personuppklaring och uppklaring. (Fr.o.m. år 2005 med undantag för 2007. Under år 2007 togs inte halvårsstatistiken fram på grund av införande av nytt ärendehanteringssystem hos Åklagarmyndigheten.)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Halvårsstatistik över tekniskt uppklarade brott
Tabeller som visar preliminär halvårsstatistik över tekniskt uppklarade brott där misstänkt person inte finns, totalt och efter brottstyp samt efter beslut/nedläggningsbeslut. (Fr.o.m. år 2010.)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Övergripande tabeller - Slutlig statistik

pil upp
pil ned
Uppklarade brott efter brottstyp och typ av beslut
Tabeller som visar årlig statistik över uppklarade brott efter brottstyp, typ av beslut (t ex beslut om att väcka åtal), personuppklaring och uppklaring. (Fr.o.m. år 1995 och i länen fr.o.m. 1998.)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Tekniskt uppklarade brott
Tabeller som visar årlig statistik över tekniskt uppklarade brott där misstänkt person inte finns, totalt och efter brottstyp samt efter beslut/nedläggningsbeslut. (Fr.o.m. år 1995 och i länen fr.o.m. 1997.)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Uppklarade brott som anmälts under redovisningsåret samt under tidigare år
Tabeller som visar årlig statistik över anmälda brott och andel uppklarade brott som anmälts dels under redovisningsåret, dels under föregående år och efter brottstyp. (Fr.o.m. år 1995 och i länen fr.o.m. 1996.)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Brottsdeltaganden
Tabeller som visar årlig statistik över antal brottsdeltaganden (antal brott per misstänkt person), totalt samt efter brottstyp och beslut i åtalsfrågan. (Fr.o.m. år 1995 och länen fr.o.m. 1997.)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)