Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Anmälda brott

I statistiken över anmälda brott redovisas samtliga händelser som anmälts och registrerats som brott hos polis, tull och åklagare i landet. Även brott som har ägt rum tidigare, men anmälts under redovisningsåret finns med i statistiken, liksom brott som anmälts i Sverige men begåtts utomlands.

En specialstudie av anmälda brott gällande dödligt våld genomförs årligen för att utreda hur många brott som kan konstateras vara dödligt våld respektive annat så som olycksfall, naturlig död, självmord etc. Se tabeller nedan för antal konstaterade fall av dödligt våld samt rapporten Konstaterade fall av dödligt våld  för mer information.

Vid årsskiftet 2015 upphörde 21 länspolismyndigheter för att istället bli en enda Polismyndighet indelad i sju regioner:

  • Polisregion Nord består av Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län.
  • Polisregion Mitt består av Gävleborgs län, Uppsala län och Västmanlands län.
  • Polisregion Stockholm består av Stockholms län och Gotland.
  • Polisregion Öst består av Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län. 
  • Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län.
  • Polisregion Syd består av Kalmar, Blekinge, Kronoberg och Skåne län.
  • Polisregion Bergslagen består av Dalarna, Värmland och Örebro län.

Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med 2015 utgår från de nya polisregionerna.

Databas över anmälda brott

pil upp
pil ned

I statistikdatabasen över anmälda brottlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du själv välja brott, områden och perioder som ska ingå i tabellen eller i diagrammet. Här hittar du även statistik per månad och brott på kommun- och stadsdelsnivå.

Övergripande tabeller - Preliminär statistik

pil upp
pil ned
Anmälda brott månadsvis
Tabeller som visar preliminär statistik över anmälda brott månadsvis samt ackumulerat under innevarande år och de senaste 12 månaderna, i hela landet samt län t.o.m. 2014 och polisregioner fr.o.m. 2015. I tabellerna redovisas även förändringar jämfört med motsvarande perioder föregående år i antal och procent samt brott per 100 000 invånare.
Per region (från 2015)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Utveckling per månad under innevarande år
Tabeller som visar preliminär statistik över utvecklingen av anmälda brott per månad under innevarande år och ackumulerat, i hela landet samt län t.o.m. 2014 och polisregioner fr.o.m. 2015.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott kvartalsvis
Tabeller som visar preliminär statistik över anmälda brott kvartalsvis det senaste året, ackumulerat under innevarande år, samt de senaste 4 kvartalen, i hela landet samt län t.o.m. 2014 och polisregioner fr.o.m. 2015. I tabellerna redovisas även förändringar jämfört med motsvarande perioder föregående år i antal och procent samt brott per 100 000 invånare.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.

Övergripande tabeller - Slutlig statistik

pil upp
pil ned
Anmälda brott årsvis
Tabeller som visar årlig statistik över anmälda brott inklusive brott per 100 000 invånare, i hela landet samt i polisregionerna fr.o.m. 2015 och i länen t.o.m. 2014.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott i regionerna
Årlig statistik över anmälda brott i polisregionerna fr.o.m. 2015 samt i länen t.o.m. 2014, samlat i en tabell per år inklusive brott per 100 000 invånare.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott i kommunerna
Tabeller som visar årlig statistik över anmälda brott inklusive brott per 100 000 invånare, i kommunerna. (Fr.o.m. år 2002.)
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt län finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Konstaterade fall av dödligt våld i hela landet

Tidsserier som visar årlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i hela landet (fr.o.m. år 2002), efter kön (fr.o.m. 2011), efter användning av skjutvapen (fr.o.m. 2011).

Tabell 20. Konstaterade fall av dödligt våld, åren 2002-2015Excel 2007

Tabell 21. Konstaterade fall av dödligt våld, efter kön, åren 2011-2015Excel 2007

Tabell 22. Konstaterade fall av dödligt våld, efter användning av skjutvapen, åren 2011-2015Excel 2007


Konstaterade fall av dödligt våld i regionerna

Tidsserie som visar årlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld i polisregionerna fr.o.m. 2015 och i länen t.o.m. 2014.


Tabell 23. Konstaterade fall av dödligt våld, efter region, åren 2015-Excel 2007

Tabell 23. Konstaterade fall av dödligt våld, efter län, åren 2010-2014Excel 2007

Sidan senast uppdaterad: 2017-03-28

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)