Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Statistik

Statistik från rättsväsendet

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård.

Statistiken bygger på de uppgifter som myndigheterna registrerar i sina administrativa system, i samband med utredningen av en misstänkt brottslig händelse, lagföring av en person som befunnits skyldig till brott och verkställande av en utdömd påföljd.

De brott som aldrig anmäls kommer därför inte med i statistiken. Det bör du komma i håg när du ska tolka statistiken.

Illustration av en folksamling
Brås årliga trygghetsundersökning NTU mäter allmänhetens utsatthet för brott och erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, samt allmänhetens upplevda trygghet och förtroendet för rättsväsendet.
En samling människor i ett svenskt samhälle
I Politikernas trygghets- undersökning, PTU, svarar fötroendevalda på frågor om oro och utsatthet för hot, våld och trakasserier i samband med sitt uppdrag som politiker.
En kvinna med slöja
Hatbrottsstatistiken bygger framför allt på brottsanmälningar. Brå granskar varje år tusentals anmälningar för att avgöra om det finns hatbrottsmotiv bakom ett anmält brott.
Ett par ungdomsskor
Skolundersökningen visar hur många unga som uppger att de deltagit i brott eller andra problembeteenden och som anger att de utsatts för vissa typer av brott.

Regeringen har gett rättsväsendets myndigheter i uppdrag att förbättra informationsutbytet i brottmålshanteringen. Tanken är att ett ärende ska kunna följas elektroniskt genom rättskedjan. Detta är ett omfattande arbete som går under namnet Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF).

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Publikationer

Om statistiken

Målsättningen är att statistiken ska publiceras så fort som möjligt. Men ibland måste Brå invänta vissa uppgifter. Det kan exempelvis ta fler månader innan uppgifter om dömda personer blir tillgängliga.

Tolka statistik

Det viktigaste att tänka på när man tolkar kriminalstatistiken är att bara den anmälda brottsligheten kommer med i statistiken.

Beställningar

Här kan du läsa om vad som gäller för att få ta del av uppgifter ur Brås register.