Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Statistik från NTU

Hur många blir utsatta för brott? Ökar eller minskar tryggheten i samhället? Hur ser förtroendet för rättsväsendet ut? För att svara på de frågorna genomför Brå varje år den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

Nationella trygghetsundersökningen

Kriminalstatistik

Brå ansvarar för den officiella kriminalstatistiken. Där ingår ärenden som handläggs av polis, tull, åklagare, domstol och kriminalvård. Därtill producerar Brå statistik om bland annat utsatthet och hatbrott.

Brott och Statistik

  • Fördelning av olika typer av brott. Vanligast är stöld och inbrott som motsvarar 38 procent

    Olika typer av stöld och inbrott är det vanligaste brottet som anmäls. Omkring 38 procent av all anmäld brottslighet kan räknas till den kategorin. Bland dessa så kallade tillgreppsbrott ingår bland annat bilstölder och snatteri. Brott mot person – i huvudsak våldsbrott – står för 17 procent av det totala antalet anmälda brott.

  • Följ ett brott på dess väg genom rättsväsendets olika instanser – från det att brottet anmäls till polis, via förundersökningen där man utreder vem som kan misstänkas för brottet till det att åklagaren väcker åtal och fallet tas upp i domstol. Om anmälan leder hela vägen till dom blir det någon sorts påföljd.
  • Långt ifrån alla brott kommer med i statistiken. Inte heller är alla anmälda händelser brott. Dagligen begås en stor mängd brott som aldrig anmäls till polisen. Detta brukar kallas för mörkertalet, eller den dolda brottsligheten. Å andra sidan finns det bland de anmälda brotten händelser som efter utredning inte visar sig vara brott.
  • Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till landets större städer. Att jämföra olika områdens brottslighet utifrån uppgifter om anmälda brott är inte en helt enkel uppgift. För vissa brottstyper finns det till exempel en risk att regionala jämförelser snarare avspeglar prioriteringar inom Polisen än skillnader i den verkliga brottsnivån.
5 av 10

Cirka fem av tio ungdomar uppger att de stulit något, köpt något stulet eller begått någon annan stöldrelaterad handling under det senaste året.

45%

I NTU uppger totalt 45 procent av kvinnorna som utsatts för misshandel under 2015 att gärningspersonen var en närstående. Motsvarande andel för män är 10 procent.

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Om brottslighet

Omkring hälften av alla brott som anmäls rör olika typer av stölder och skadegörelse. Egentligen är de vanligaste brotten troligtvis trafikbrott och narkotikabrott, men de anmäls mer sällan.

Publiceringsplan